TEHNICIAN PROIECTANT CAD

Descrierea ocupatiei:

Indeplineste sarcini cu caracter tehnic de proiectare, desenare, verificare, exploatare si punere in executie a desenelor specifice domeniului tehnic.

Testeaza programele, concep si realizeaza scheme ale componentelor tehnice in domeniu,

contribuie la estimarea cantitatilor si costurilor materialelor, la estimarea fortei de munca necesara.

Asigura controlul tehnic al desenelor, corecteaza si intretine bibliotecile de programe aplicative

in concordanta cu specificatiile si reglementarile in vigoare.

Unitati de competenta dobandite:

 

 • Realizarea schitei piesei mecanice in vederea executarii ei

 • Realizarea pieselor prin operatii de lacatusarie generala

 • Montarea organelor de masini in subansambluri mecanice

 • Masurarea marimilor tehnice specifice proceselor industriale

 • Realizarea desenului tehnic pentru organe de masini

 • Realizarea asamblarilor mecanice

 • Planificarea productiei

 • Realizarea desenelor de ansamblu

 • Proiectarea asistata de calculator

 • Monitorizarea exploatarilor masinilor, utilajelor si instalatiilor

 • Montarea sistemelor mecanice pentru transmiterea si transformarea miscarii

 • Realizarea desenelor in 2D a pieselor mecanice

 • Realizarea desenelor in 3D a pieselor mecanice

 • Realizarea de prezentari multimedia.

COST – 1000 lei

DURATA: 1080 ore (28 saptamani)

CONDITII DE ACCES:  Cel putin liceale.

Pret- 1000 lei

Scroll to Top