Curs Electrician in Constructii

Electrician in Constructii

Descrierea ocupatiei:

Electricianul în construcţii realizează întreaga gamă de lucrări electrice de joasă şi medie tensiune în instalaţii industriale, civile, de uz casnic şi gospodăresc.

Electricianul în construcţii se ocupă cu pozarea şi conexarea cablurilor de tensiune precum şi a celor de comandă, control, semnalizare şi a cablurilor de instrumentaţie, pe trasee de cablu (paturi de cabluri, scări de cabluri, în ţevi de protecţie sau pozate aparent sau îngropat), montajul echipamentelor electrice parte din instalaţiile menţionate mai sus, realizarea conexiunilor cablurilor şi conductoarelor în doze şi la echipamentele electrice, verifică şi pune în funcţiune instalaţiile electrice realizate.

Electricianul în construcţii desfăşoară o serie de activităţi în procesul realizarii unei instalaţii electrice după cum urmează:

 1. Analizează informaţiile: încercând să obţină toate datele necesare pentru a putea realiza lucrările electrice în condiţii optime tehnice şi calitative
 2. Identificarea locurilor de montaj pentru echipamentele electrice în conformitate cu planurile de execuţie
 3. Concepe soluţii: va alege şi va aplica soluţiile optime pentru situaţia existentă, în limita competenţelor sale
 4. Realizează necesarul de materiale de montaj pentru lucrările de instalaţii electrice pe care îl comunică maistrului sau şefului de punct de lucru.

Unităţile de competenţă

 • Lucrul în echipă
 • Comunicarea interactivă la locul de muncă
 • Dezvoltarea profesională
 • Organizarea locului de muncă
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Întreţinerea echipamentelor de lucru
 • Asigurarea calităţii lucrărilor executare
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 • Montajul traseelor de cablu
 • Pozare cabluri si conductoare
 • Realizarea conexiunilor cablurilor si conductoarelor de joasa si medie tensiune
 • Montajul instalatiilor electrice aferente echipamentelor termice, sanitare si HVAC
 • Montarea tablourilor electrice de distributie
 • Realizarea instalatiei de paratrasnet si a prizei de pamant.

CURS – Nivel 3 de calificare

COST – 900 lei/Achitabili si in rate

DURATA: 720 ore (20 saptamani)

CONDITII DE ACCES:  Invatamant gimnazial sau general obligatoriu

Pret- 900 lei