CURS – Nivel 3 de calificare

Curs autorizat Sudor

Descriere

Sudorul este lucrătorul care realizează, prin sudare, îmbinări nedemontabile, ce au ca rezultat obținerea unei structuri interne continue și omogene. Se realizează astfel repere, subansambluri, piese sudate şi alte componente, folosite în diferite domenii, industriale sau neindustriale, cum ar fi construcții metalice (grinzi, stâlpi, țevi etc.), instalații de ridicat (macarale, ascensoare etc.), conducte pentru apă, abur, fluide tehnologice, recipiente sub presiune, cazane de apă caldă, apă fierbinte, abur etc.
Sudorul pregătește operația de sudare/tăiere a ansamblului ce urmează a fi realizat, controlează și recepționează materialele necesare lucrărilor, selectează și pregătește materialul de adaos pentru sudare, curăță suprafețele pieselor supuse îmbinării, identifică detaliile tehnice și tehnologice ale procedeului de sudare/tăiere, urmărește respectarea parametrilor tehnologici prevăzuți, execută operația de sudare/tăiere, curăță cordonul de sudură/marginile piesei tăiate și controlează calitatea cordonului de sudură realizat sau a tăierii, realizează operații post-sudare.

Course content

- Ultimul act de studiu
- Carte de identitate
- Certificat de nastere
- Certificat de casatorie pentru doamne (daca este cazul)
- Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie (apt curs).

Taxa curs: 1.500 Lei
Detalii despre curs:

Ce vei învăța în cadrul cursului?

Scroll to Top