Curs Brutar

Brutar

Descrierea ocupatiei:

Organizarea activităţii proprii precum şi întocmirea documentelor specifice sunt competenţe care sunt necesare ocupaţiei de brutar în vederea eficientizării activităţii.

Activitatea se poate desfăşura atât în cadrul unităţilor complet automatizate cât şi în cadrul unităţilor neautomatizate, cunoştinţele şi deprinderile fiind corespunzător evaluate. Fabricarea produselor de panificaţie implică utilizarea utilajelor şi echipamentelor specifice pentru obţinerea diferitelor tipuri de produse.

De aceea, pe lângă cunoştinţele de tehnologia panificaţiei, ocupaţia presupune şi capacitatea de exploatare, utilizare şi întreţinere a utilajelor şi echipamentelor specifice ocupaţiei.

Unităţile de competenţă

 • Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă

 • Aplicarea normelor de protecţia mediului

 • Organizarea activităţii proprii

 • Aplicarea normelor de igienă şi de siguranţa alimentelor

 • Întocmirea documentelor specifice

 • Recepţia calitativă şi cantitativă a materiilor prime şi a auxiliare

 • Depozitarea şi transportul materiilor prime, auxiliare şi a produselor finite de panificaţie

 • Pregătirea materiilor prime şi auxiliare

 • Frământarea aluatului

 • Urmărirea fermentării şi prelucrării aluatului

 • Coacerea semifabricatelor

 

CURS – Nivel 2 de calificare

COST – 600 lei

DURATA: 360 ore (12 saptamani)

CONDITII DE ACCES:  Cel putin invatamant gimnazial

Pret- 600 lei