TEHNICIAN MASEUR

TEHNICIAN MASEUR

Descrierea ocupatiei:

Ocupatia de maseur presupune o sferă largă de competenţe pentru desfăşurarea activităţii
şi anume:

 • asigurarea conditiilor igienico-sanitare personale şi în cabinetul de masaj
 • autopregătirea în vederea efectuării masajelor
 • efectuarea activităţilor necesare pregătirii pacienţilor
 • aplicarea masajului somatic.

În afară de aceste competenţe strict necesare desfăşurării activităţii, maseurul poate dobândi competenţe suplimentare, prin perfecţionare profesională. Dobândirea uneia sau tuturor competenţelor suplimentare de aplicare a masajului terapeutic, masajului reflexogen şi/sau drenajul limfatic presupune o pregătire prealabilă de specialitate care presupune cunoştinţe de anatomie şi fiziologie precum şi fiziopatologie şi patologie clinică şi abilităţi practice.

Aceste competenţe suplimentare nu pot fi dobândite de maseurul cu deficienţe vizuale. Deoarece activităţile specifice se desfăşoară în permanentă colaborare cu pacienţii şi medicii, comunicarea la locul de muncă contribuie la buna desfăşurare a activităţilor specifice.

Unităţile de competenţă

 • Comunicarea la locul de muncă.
 • Aplicarea NPM şi PSI.
 • Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare.
 • Asigurarea perfecţionării profesionale.
 • Întocmirea documentelor de evidenţă.
 • Planificarea şedinţelor de masaj.
 • Autopregătirea în vederea efectuării masajelor.
 • Pregătirea cabinetului de masaj.
 • Aplicarea drenajului limfatic.
 • Aplicarea masajului reflexogen.
 • Aplicarea masajului somatic.
 • Aplicarea masajului terapeutic.
 • Stabilirea tehnicilor şi formelor de masaj.

COST – 1000 lei

DURATA: 1080 ore (28 saptamani)

CONDITII DE ACCES:  Cel putin studii liceale.

Pret- 1000 lei