CURS – Nivel 3 de calificare

Curs autorizat Curs Instalator pentru Sisteme Fotovoltaice Solare

Descriere

Ocupația „Instalator pentru sisteme fotovoltaice solare” (cod COR 741103), reprezintă o specializare a personalului care activează în rândul electricienilor din construcții, pentru practicarea acesteia fiind necesară calificarea prealabilă de electrician. Prin prisma competențelor formate în sistemul formării inițiale în domeniul electric și ca urmare a similitudinii cu alte ocupații din aceeași grupă de bază -prin raportare la activitățile desfășurate la locul de muncă de către respectivii specialiști- ocupațiile accesibile muncitorilor instalatori de sisteme fotovoltaice solare sunt:
Ocupația: Electrician în construcții – COD COR: 741101 Electrician de întreținere în construcții – COD COR: 741102 Electrician constructor montator aparataj și cabluri de joasă tensiune – COD COR: 741106 Electrician constructor montator aparataj și cabluri de medie și înaltă tensiune – COD COR: 741107 Electrician constructor instalator aparatură de măsură și control – COD COR: 741108 Electrician constructor pentru probe și încercări funcționale – COD COR: 741109 Electrician în construcții civile și industriale – COD COR: 741110
Accesul la ocupațiile menționate nu rezultă implicit, ca urmare a specializării în domeniul instalării sistemelor fotovoltaice solare, ci ca urmare a calificării deținute în domeniul electric. Accesul spre specializările aparținând electricienilor din construcții se face respectându-se cerințele impuse prin legislația în vigoare din domeniul electric și din sectorul de construcții privind autorizarea/reautorizarea specialiștilor, pregătirea profesională continuă și certificările specifice, precum și condițiile precizate în standardele ocupaționale ale respectivelor ocupații.

Course content

- Ultimul act de studiu
- Carte de identitate
- Certificat de nastere
- Certificat de casatorie pentru doamne (daca este cazul)
- Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie (apt curs).

Taxa curs: 1.000 Lei
Detalii despre curs:

Ce vei învăța în cadrul cursului?

Scroll to Top