Curs ospatar/chelner

OSPATAR (VANZATOR) CHELNER IN UNITATI DE ALIMENTATIE

Descrierea ocupatiei:

Chelnerul (ospãtarul) asigurã servirea consumatorilor cu produsele alimentare solicitate, într-un local de alimentatie publicã. Serveste la cererea consumatorilor preparate culinare, bãuturi si alte produse comestibile.

Obiectivul minimal pe care-l urmãreste este satisfacerea momentanã a consumatorului, iar obiectivul maximal este sã-l convingã pe acesta cã, de fiecare datã când va reveni, va avea aceleasi satisfactii. Efectul astfel obtinut se va materializa în planul ridicat al încasãrilor, în afluxul consumatorilor.

Serviciul propriu-zis constã în primirea clientilor si stabilirea relatiei cu acestia (salutul, pronuntarea numelui clientului, dacã este cunoscut, informarea lor sugestivã, verbalã si prin listã). În activitatea sa, chelnerul foloseste diverse materiale auxiliare: servet, blocnotes, creion, chibrit, carnet de plãti, monedã divizionarã, liste de preparate si bãuturi, borderou de plãti si bonuri de marcaj. Pentru serviciul propriu-zis sunt necesare: tacâmuri, veselã, pahare, sticle, sifoane, platouri, clesti, mãsute pentru transportul preparatelor, masa de serviciu, mese pentru consumatori, scaune flori, servetele etc.

Unităţile de competenţă

  • Comunicarea interactivă la locul de muncă

  • Efectuarea muncii în echipă

  • Aplicarea NPM şi PSI

  • Menţinerea unui mediu de muncă sigur şi curat

  • Organizarea locului de muncă

  • Încasarea contravalorii serviciilor oferite

  • Pregătirea locului de servire pentru o nouă comandă

  • Preluarea comenzilor clienţilor

  • Servirea preparatelor culinare şi a băuturilor

 

CURS – Nivel 3 de calificare

COST – 600 lei/Achitabili si in rate

DURATA: 720 ore (20 saptamani)

CONDITII DE ACCES:  Invatamant gimnazial sau general obligatoriu