CURS – Nivel 3 de calificare

Curs autorizat Curs Infirmiera

Descriere

Infirmiera însoţeşte persoanele îngrijite la îndeplinirea activităţilor vieţii cotidiene şi efectuează îngrijiri legate de funcţii de întreţinere şi continuitate a vieţii. Infirmiera contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate şi la refacerea autonomiei, în măsura în care este posibil. Infirmiera lucrează în colaborare şi sub responsabilitatea unei/unui asistent medical, cel mai adesea, în cadrul unei echipe pluridisciplinare şi participă la îngrijirile de sănătate preventive, curative sau paliative. Infirmiera îşi exercită activitatea în mediu spitalicesc sau extraspitalicesc, în sectorul medical, medico-social sau social. Infirmiera participa efectiv la: - asigurarea unui mediu de viaţă şi climat adecvat îngrijirii complexe din punct de vedere, fizic, psihic, afectiv; - asigurarea igienei şi a spaţiului de viaţă a persoanei îngrijite; - asigurarea hidratării şi a alimentaţiei corespunzătoare a persoanei îngrijite; - stimularea participării persoanei îngrijite la activităţile zilnice; - transportul şi însoţirea persoanei ingrijite etc., respectând permanent drepturile şi confidenţialitatea privind evoluţia stării de sănătate a persoanei ingrijite.

Course content

- Ultimul act de studiu
- Carte de identitate
- Certificat de nastere
- Certificat de casatorie pentru doamne (daca este cazul)
- Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie (apt curs).

Taxa curs: 900 Lei
Detalii despre curs:

Ce vei învăța în cadrul cursului?

Scroll to Top