Curs Confectioner Asamblor Articole din Textile

Confectioner Asamblor Articole din Textile

Descrierea ocupatiei:

Confecţionerul asamblor articole din textile asigură asamblarea semifabricatelor, urmărind procesul tehnologic până la executarea finală a produsului. Pentru executarea unui produs sunt necesare utilaje semiautomate şi automate.

Munca sa cere o deosebită atenţie şi îndemânare, precum şi o acurateţe maximă necesară realizării detaliilor. De calitatea activităţii sale depinde executarea corectă a confecţionării.

Confecţionerul asamblor lucrează în echipă, comunică interactiv la locul de muncă, participând în mod constructiv la discuţii pe teme profesionale, îşi planifică activitatea şi respectă normele NPM şi PSI.

Confecţionerul asamblor articole din textile va cunoaşte: proceduri specifice de croire şi confecţionare, modalităţi de ambalare, pliere şi etichetare, tipuri de utilaje, modul de folosire al dispozitivelor specifice, etape de lucru şi norme de timp alocate fiecăreia.

Unităţile de competenţă

 • Efectuarea muncii în echipă
 • Comunicarea interactivă la locul de muncă
 • Planificarea activităţii proprii
 • Respectarea normelor de protecţia muncii şi P.S.I
 • Competenţele specifice acestei ocupaţii sunt:
 • Efectuarea operaţiei de croire,
 • Efectuarea operaţiei de confecţionare
 • Controlul calitativ al operaţiei de confecţionare,
 • Menţinerea şi întreţinerea utilajului,
 • Finisarea şi pregătirea produsului pentru depozitare
 • Ambalarea produsului.

CURS – Nivel 2 de calificare

COST – 900 lei

DURATA: 360 ore (12 saptamani)

CONDITII DE ACCES:  Cel putin invatamant gimnazial

Pret- 900 lei