Inainte de a fi eliberate absolventilor, certificatele de calificare si absolvire vor fi prezentate la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare, in vederea aplicarii TIMBRULUI SEC.

ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE CALIFICARE SI A CERTIFICATELOR DE ABSOLVIRE

Certificatele de calificare profesionala si de absolvire, precum si anexele acestora sunt tiparite de MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE pe hartia speciala, avand elemente de securizare si poarta antetul MINISTERULUI MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE si al MINISTERULUI EDUCATIEI NATIONALE, ele fiind preluate pe baza de proces-verbal de catre furnizorul de formare profesionala, contra cost de la comisia de autorizare – secretariatul tehnic. Inainte de a fi eliberate absolventilor, certificatele de calificare si absolvire vor fi prezentate la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare, in vederea aplicarii TIMBRULUI SEC.

Eliberare certificat

Certificatul de calificare sau de absolvire, insotit de anexa, se elibereaza sub semnatura, titularului, pe baza actului de identitate, dupa cel mult 30 de zile de la promovarea examenului de absolvire.

In situatii exceptionale, certificatul se elibereaza unei persoane imputernicite, pe baza de procura autentificata de notariat/consulat.

In cazul pierderii sau distrugerii certificatului original, in baza unei cereri scrise a solicitantului, furnizorul de formare profesionala elibereaza un duplicat al acestuia intocmit pe baza documentelor aflate in arhiva furnizorului.

Cererea de eliberare a duplicatului este insotita de urmatoarele acte, care se arhiveaza cu titlu permanent:

Declaratia scrisa data de titularul certificatului, in care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, imprejurarile in care certificatul a fost pierdut, precum si alte precizari care sa confirme disparitia certificatului respectiv;
Dovada publicarii pierderii certificatului, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a;
Copie dupa actul de identitate.

Duplicatul certificatului se intocmeste pe un formular identic cu cel original.

In situatia in care formularul certificatului s-a schimbat, se elibereaza un duplicat dupa modelul certificatului original, cu mentiunea “duplicat” in care se inscriu datele existente in arhiva furnizorului de formare profesionala.

Duplicatul certificatului se intocmeste pe un formular identic cu cel original.
In situatia in care formularul certificatului s-a schimbat, se elibereaza un duplicat dupa modelul certificatului original, cu mentiunea “duplicat” in care se inscriu datele existente in arhiva furnizorului de formare profesionala.
Termenul de eliberare a duplicatelor este de 30 de zile de la data inregistrarii cererii.
Scroll to Top