Curs operator introducere, validare și prelucrare date

 Pret- 700 lei

Centrul de Calificare FEG

Operatorul introducere, validare şi prelucrare date are atribuţii referitoare la introducerea pe suport electronic a datelor necesare prelucrărilor electronice. În acest scop, el efectuează o serie de activităţi importante pentru susţinerea procesului de prelucrare electronică a datelor, din care se pot menţiona:
– introduce şi validează date pe suport electronic
– gestionează suporţii electronici de date
– asigură conformitatea datelor introduse cu documentele primare
– salvează periodic datelor introduse
– restaurează la nevoie datele salvate
– recuperează informaţii pentru utilizatori, la cererea acestora
– păstrează copiile de siguranţă ale datelor salvate pe suport electronic.
Procesul de lucru în cazul unui operator introducere, validare şi prelucrare date este corespunzător activităţilor pe care le desfăşoară şi care sunt descrise în cadrul competenţelor specifice ocupaţiei.
Principalele funcţii îndeplinite sunt următoarele:
– Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor
– Organizarea activităţii proprii
– Utilizarea echipamentelor periferice
– Asigurarea securităţii datelor/ documentelor
– Introducerea şi validarea datelor
– Prelucrarea datelor
– Transpunerea datelor pe suport
Ocupaţia implică capabilităţi de comunicare eficientă cu beneficiarii, analiştii, programatorii, ceilalţi specialişti IT, precum şi cu persoanele din structurile ierarhice de conducere ale organizaţiei.
De asemenea, trebuie respectate atât standardele de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate înmuncă, a normelor generale de protecţia muncii, precum şi aplicarea procedurilor de calitate, necesare pentru îndeplinirea cu succes a activităţilor.

Pret- 700 lei

Centrul de Calificare FEG