Operator introducere, validare și prelucrare date

Descrierea ocupatiei:

Operatorul introducere, validare şi prelucrare date are atribuţii referitoare la introducerea pe suport electronic a datelor necesare prelucrărilor electronice.

În acest scop, el efectuează o serie de activităţi importante pentru susţinerea procesului de prelucrare electronică a datelor, din care se pot menţiona: – introduce şi validează date pe suport electronic – gestionează suporţii electronici de date – asigură conformitatea datelor introduse cu documentele primare – salvează periodic datelor introduse – restaurează la nevoie datele salvate – recuperează informaţii pentru utilizatori, la cererea acestora – păstrează copiile de siguranţă ale datelor salvate pe suport electronic.

Procesul de lucru în cazul unui operator introducere, validare şi prelucrare date este corespunzător activităţilor pe care le desfăşoară şi care sunt descrise în cadrul competenţelor specifice ocupaţiei.

Unităţile de competenţă

 • Comunicare în limba oficială

 • Comunicare în limbi strǎine

 • Competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie

 • Competenţe informatice

 • Competenţa de a învăţa

 • Competenţe sociale şi civice

 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sǎnǎtatea şi securitatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă

 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului

 • Aplicarea procedurilor de calitate

 • Gestionarea suporturilor/dispozitivelor de stocare a datelor/documentelor

 • Organizarea activităţii proprii

 • Utilizarea echipamentelor periferice

 • Asigurarea securităţii datelor/documentelor

 • Introducerea datelor

 • Prelucrarea datelor

 

CURS – Nivel 3 de calificare

COST – 600 lei/Achitabili si in rate

DURATA: 720 ore (20 saptamani)

CONDITII DE ACCES:  Invatamant gimnazial sau general obligatoriu

Pret- 600 lei

Centrul de Calificare FEG
Scroll to Top