Măcelar

Descrierea ocupatiei:

Ocupaţia de măcelar se referă la activităţile de preluare şi pregătire a animalelor pentru sacrificare, suprimare a vieţii animalelor, prelucrare iniţială şi finală a carcaselor de carne, ambalare, etichetare transport şi depozitare a produselor şi valorificare componente provenite de la ungulate domestice (animale din speciile bovină, porcină, ovină şi caprină, cabaline), păsări de curte, lagomorfe (iepuri), vânat salbatic, a căror carne este destinată consumului uman.

Activitatea se desfăşoară în unităţi specializate şi autorizate sanitar veterinar – abatoare. După gradul de dotare tehnică şi capacitate, unităţile pot fi tip complex industrial cu profil larg de tăiere animale şi industrializare, abatoare specializate numai pentru tăiere animale, conservare carne şi industrializare limitată sau pot fi abatoare mici care de regulă sunt unităţi cu dotare simplă şi capacitate limitată.

Unităţile de competenţă

 • Aplicarea normelor de securitate şi sănătate în muncă

 • Aplicarea normelor de protecţia mediului

 • Organizarea activităţii proprii

 • Aplicarea normelor de igienă şi de siguranţa alimentelor

 • Întocmirea documentelor specific

 • Preluarea animalelor pentru sacrificare

 • Pregătirea animalelor pentru sacrificare

 • Suprimarea vieţii animalelor – prelucrarea initial

 • Prelucrarea finală a carcaselor de carne

 • Ambalarea şi etichetarea cărnii şi subproduselor de abator

 • Transportul şi depozitarea cărnii şi subproduselor de abator

 • Valorificarea altor componente rezultate din prelucrarea finală.

 

CURS – Nivel 2 de calificare

COST – 600 lei

DURATA: 360 ore (12 saptamani)

CONDITII DE ACCES:  Cel putin invatamant gimnazial

Pret- 600 lei

Scroll to Top