Lacatus Mecanic

Descrierea ocupatiei:

Procesul de producţie cuprinde totalitatea activităţilor prin care are loc transformarea cantitativă şi calitativă a materiei prime şi a semifabricatelor în produse finite.

Lăcătuşul mecanic execută lucrări de prelucrarea tablelor, diferitelor profile, metalice şi ţevi rotunde sau rectangulare prin: tăiere-debitare, ajustare, găurire, filetare, alezare, îndreptare la rece, la cald (şpănuire), fasonare de table la cald prin ciocănire, îndoire, calibrare, etanşare. Pentru realizarea operaţiilor tehnologice sunt necesare cunoştinţe privind exploatarea şi întreţinerera utilajelor şi dispozitivelor din atelierele de lăcătuşărie. Desfăşurarea activităţii presupune respectarea tuturor normelor specifice de securitate în muncă şi a instrucţiunilor de exploatare a utilajelor şi dispozitivelor.

Lăcătuşul mecanic îşi desfăşoară activitatea în ateliere special amenajate dotate cu, pile, dălţi, ferăstraie, ciocane, cleşti, şurubelniţe, chei, răzuitoare, dornuri etc. Maşinile unelte uzuale sunt: maşini de găurit, polizoare, foarfece, maşini de îndoit etc. Instrumente de trasare, de masură şi de control utilizate de lăcătuşul mecanic sunt: metrul, rigla gradată (ruleta), şublerul, echerul, compasul, acul de trasat etc. Utilaje auxiliare: bancuri, menghine de banc şi de mână, plăci de trasare, forjă, nicovală, dispozitive de prindere şi de lucru. În afară de aceste operaţii de bază, lăcătuşul mecanic execută şi asamblarea pieselor prin şuruburi, nituri şi pregătirea asamblării prin sudură şi eventual executarea unor suduri mai simple.

Pe lângă operaţiile pe care le execută, lăcătuşul mecanic calificat trebuie să aibă cunoştinţe despre: – ajustajele şi toleranţele cu jocuri, strângeri sau toleranţe pentru dimensiuni libere, în funcţie de importanţa fiecărui organ, la produsele pe care le execută; – caracteristicile generale ale tehnologiei şi procesului de muncă la locul de muncă respective unde se efectuează lucrările ce-i revin potrivit postului şi categoriei de încadrare; – condiţiile de calitate a lucrărilor executate; – regulile de exploatare tehnică a utilajelor deservite pentru asigurarea efectuării lucrărilor în condiţiile de calitate şi securitate stabilite pentru acestea, utilizării cu eficienţă ridicată a utilajelor, întreţinerii şi consumului energetic conform normelor; – normele de tehnica securităţii muncii specifice locului de muncă; – normele de prevenire şi stingere a incendiilor care pot avea loc la locul de muncă respectiv.

 

Unităţile de competenţă

 • Comunicare în limba maternǎ
 • Comunicare în limbi strǎine
 • Competenţǎ matematicǎ şi competenţe de bazǎ în ştiinţǎ şi tehnologie
 • Competenţe informatice
 • A învǎţa sǎ înveţi
 • Competenţe sociale şi civice
 • Spirit de iniţiativǎ şi antreprenoriat
 • Exprimare şi conştiinţǎ culturalǎ
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sǎnǎtatea şi securitatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
 • Aplicarea normelor de protecţie a mediului
 • Aplicarea procedurilor de calitate
 • Organizarea locului de muncǎ
 • Întreţinerea echipamentelor de lucru
 • Executarea operaţiilor de taiere-debitare
 • Executarea operaţiilor de gãurire-filetare
 • Executarea operaţiilor de îndreptare, fasonare
 • Executarea operaţiilor de îndoire
 • Executarea operaţiilor de ajustare
 • Executarea operaţiilor de montaj.

 

CURS – Nivel 3 de calificare

COST – 600 lei/Achitabili si in rate

DURATA: 720 ore (20 saptamani)

CONDITII DE ACCES:  Invatamant gimnazial sau general obligatoriu

Pret- 600 lei

Scroll to Top