Imprimator pe Matase, Lemn si Textile

Descrierea ocupatiei:

Imprimatorul lucrează în ateliere specializate, executând operaţii de imprimare pe orice tip de suport (mătase, lemn, textile) de formă plană.

Practicarea ocupaţiei presupune competenţe de organizare a locului de muncă, de aprovizionare cu materialele necesare în cantităţi adecvate comenzilor de realizat. De asemenea, pentru realizarea activităţilor specifice imprimării pe diferite suporturi este nevoie de interpretarea corectă a informaţiilor de lucru, precum şi de efectuarea unor calcule matematice simple în vederea determinării cantităţilor necesare pentru amestecurile de culori şi a fluidităţii corespunzătoare.

Unităţile de competenţă

  • Comunicare interactive
  • Lucru în echipă
  • Organizarea locului de muncă
  • Aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor
  • Aprovizionarea cu materiale
  • Pregătirea operaţiei de imprimare
  • Întreţinerea echipamentelor pentru imprimat
  • Obţinerea imaginii de probă
  • Realizarea imprimării de serie
  • Ambalarea şi depozitarea produselor finite

 

CURS – Nivel 2 de calificare

COST – 600 lei

DURATA: 360 ore (12 saptamani)

CONDITII DE ACCES:  Cel putin invatamant gimnazial

Pret- 600 lei

Scroll to Top