Curs Frigotehnist

Frigotehnist

Descrierea ocupatiei:

Ocupatia se aplicã lucrãtorilor care deservesc instalatiile frigorifice de producere a frigului industrial cu diferite capacitãti, din unitãtile specifice industriei alimentare.

Ocupatia se aplicã pentru instalatiile frigorifice cu rãcire indirectã, in care existã un circuit intermediar între incinta rãcitã si grupul frigorigen. Ocupatia presupune o sferã largã de competente pentru desfãsurarea activitãtilor de exploatare, întretinere si reparatii pentru toate pãrtile componente principale ale instalatiei frigorifice : agregatul frigorigen, aparatele de comandã, control si automatizare, instalatiile anexe si incinta rãcitã.

Desfãsurarea activitãtii presupune respectarea tuturor conditiilor de lucru, a instructiunilor de exploatare, întretinere si reparare pentru fiecare echipament din instalatia frigorificã. Deoarece orice perturbare apãrutã în cadrul instalatiei frigorifice poate avea efecte generalizate asupra unitãtii de productie respective, se impune respectarea cu responsabilitate a normelor de protectia muncii, a normelor de protectia mediului si a normelor igienico-sanitare.

Deoarece activitãtile specifice se desfãsoarã în echipe de minimum douã persoane (min. o persoanã care supravegheazã agregatul frigorigen si min. o persoanã care supravegheazã instalatiile anexe si incinta rãcitã), lucrul în echipã si o bunã comunicare la locul de muncã contribuie la buna desfãsurare a tuturor activitãtilor.

 

Unităţile de competenţă

 • Comunicarea interactivă la locul de muncă
 • Lucrul în echpă
 • Aplicarea normelor igienico – sanitar – veterinare şi de protecţie a mediului
 • Aplicarea NPM şi NPSI
 • Planificarea activităţii proprii
 • Asigurarea cu materiale, piese de schimb, AMC-uri şi echipamente specifice
 • Diagnosticarea deficienţelor de funcţionare a instalaţiei frigorifice
 • Întocmirea documentelor specifice
 • Întreţinerea curentă a instalaţiei frigorifice
 • Punerea/scoaterea în/din funcţiune a instalaţiei frigorifice
 • Remedierea defecţiunilor uzuale ale instalaţiei frigotehnice
 • Supravegherea instalaţiei frigorifice.

 

CURS – Nivel 3 de calificare

COST – 700 lei/Achitabili si in rate

DURATA: 720 ore (20 saptamani)

CONDITII DE ACCES:  Invatamant gimnazial sau general obligatoriu

Pret- 700 lei