Curs Dulgher Tamplar Parchetar

Dulgher Tamplar Parchetar

Descrierea ocupatiei:

 Dulgherul – tâmplar – parchetar este muncitorul din construcţii-montaj a cărui activitate se compune din:

– executarea schelelor necesare lucrului la înălţime pentru lucrările de zidărie şi finisaje la interior şi exterior;

– executarea cofrajelor pentru diferitele elemente de rezistenţă ale construcţiilor (fundaţii, stâlpi, grinzi, planşee, scări, pereţi) din beton armat monolit;

– montarea elementelor prefabricate care alcătuiesc structura de rezistenţă a clădirilor etajate;

– montarea pardoselilor din lemn (duşumele din scândură, parchet de diferite esenţe fag, stejar, foi de parchet laminat);

– executarea acoperişului tip şarpantă, încadrarea şi ajustarea tâmplăriei.

În principal, dulgherul – tâmplar – parchetar are de efectuat următoarele activităţi:

– citeşte şi interpretează planurile de execuţie şi cele de detaliu pentru executarea lucrărilor în conformitate cu proiectul de execuţie;

– efectuează calcule matematice simple de apreciere a necesarului de materiale pentru executarea lucrărilor de dulgherie/tâmplărie;

– măsoară şi trasează amplasamentul lucrărilor de dulgherie/tâmplărie în conformitate cu proiectul de execuţie şi normativele în vigoare;

– organizează şi curăţă propriul loc de muncă în vederea desfăşurării activităţii de dulgherie/tâmplărie;

– verifică calitatea lucrărilor de dulgherie/tâmplărie în conformitate cu proiectul de execuţie şi normativele în vigoare, remediază defecţiunile apărute astfel încât lucrările executate să corespundă cu proiectul de execuţie şi normativele în vigoare.

 

Unităţile de competenţă

 • Comunicarea interactivă la locul de muncă
 • Efectuarea unor calcule matematice simple
 • Identificarea sarcinilor şi planificarea activităţii
 • Aplicarea procedurilor tehnice de execuţie şi control a calităţii
 • Utilizarea instrumentelor, sculelor, uneltelor, maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor
 • Respectarea N.T.S.M. şi P.S.I.
 • Executarea schelelor
 • Executarea cofrajelor
 • Montarea panourilor prefabricate
 • Executarea pardoselilor din lemn
 • Executarea acoperişului tip şarpantă
 • Încadrarea şi ajustarea tâmplăriei.

CURS – Nivel 3 de calificare

COST – 900 lei/Achitabili si in rate

DURATA: 720 ore (20 saptamani)

CONDITII DE ACCES:  Invatamant gimnazial sau general obligatoriu

Pret- 900 lei