Curs Tinichigiu Auto

Tinichigiu Auto

Descrierea ocupatiei:

Ocupația de tinichigiu vopsitor auto se referă la lucrătorii care execută operații de reparație și întreținere la autovehicule.În acest domeniu, pe lângă operațiile efective de reparație și întreținere a autovehiculelor, tinichigiul trebuie să ofere soluția optimă din punct de vedere tehnic, calitativ, economic și al siguranței autovehicului în circulație.

Trebuie să aibă cunostințe temeinice de sudură, trebuie să cunoască natura materialelor (rezistențele și punctele critice) și cunoasterea diverselor tipuri de caroserii.

Vopsitorul trebuie să aibă cunostințe variate în ceea ce privește diversitatea tipurilor de caroserii, să cunoască foarte bine modul de utilizare a diverselor materiale de vopsitorie cât și compoziția chimică a acestora.

De asemenea, trebuie să aibă un dezvoltat simț cromatic și estetic, să dea dovadă de operativitate în ceea ce privește acordarea timpilor necesari executării diferitelor etape de executare a vopsitoriei, să aibă față de clienți un comportament adecvat, oferindu-le acestora soluția optimă.

Unităţile de competenţă

 • Comunicare şi numeraţie

 • Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei

 • Comunicare în limba modernă

 • Asigurarea calităţii

 • Dezvoltarea personală în scopul obţinerii performanţei.

 • Igiena şi securitatea muncii.

 • Lucrul în echipă.

 • Interpretarea documentaţiei tehnice

 • Utilizarea dispozitivelor şi instalaţiilor de ridicat şi transportat

 • Intreţinerea maşinilor şi utilajelor

 • Construcţia şi funcţionarea automobilului

 • Repararea cadrului şi a caroseriei

 • Vopsirea automobilului

 • Conducerea automobilului.

CURS – Nivel 2 de calificare

COST – 600 lei

DURATA: 360 ore (12 saptamani)

CONDITII DE ACCES:  Cel putin invatamant gimnazial

Pret- 600 lei